จมูกเบี้ยว ดูยังไง รอกี่เดือนถึงรู้ว่าเบี้ยว รีบแก้อย่าปล่อยให้ถ่ายรูปไม่สวย

จมูกเบี้ยว

จมูกเบี้ยว

จมูกเบี้ยวเป็นปัญหาแกนจมูกไม่ตรง ที่สังเกตได้จากภายนอก สาเหตุเกิดจาก จมูกเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นภายหลังจาก อุบัติเหตุ หรือ หลังเสริมจมูก โดยมีรายละเอียดดังนี้

จมูกเบี้ยวดูยังไง

ปัญหาจมูกเบี้ยวสังเกตได้จากการถ่ายรูปหน้าตรง เมื่อลากจุดเชื่อมระหว่างจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วและปลายจมูกจะสังเกตว่าไม่ได้เป็นเส้นตรง อาจคด หรือ เบี้ยว

ในคนไข้บางรายอาจมีปลายจมูกเบี้ยวร่วมด้วย ปัญหาดังกล่าวทำให้ถ่ายรูปไม่สวย หมดความมั่นใจ

กี่เดือนถึงจะรู้ว่าจมูกเบี้ยว

โหงวเฮ้ง จมูกเบี้ยว

ตามหลักโหงวเฮ้งจมูกแล้ว สันจมูกจะบ่งบอกเรื่องสุขภาพ ดังนั้น หากจมูกเบี้ยวจะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่ดี  อาจมีอาการป่วยบ่อย สุขภาพไม่แข็งแรง

ยิ่งถ้ามีปัญหาจมูกคดร่วมด้วยแล้ว ปัญหาสุขภาพอาจเด่นชัดในเรื่องระบบทางเดินหายใจ หายใจไม่สะดวกหรือติดขัด ซึ่งหากแก้โหงวเฮ้งในส่วนนี้แล้วจะทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

จมูกเบี้ยว เกิดจาก

จมูกเบี้ยวแบ่งจากสาเหตุเกิดได้ 2 อย่าง ดังนี้

จมูกเบี้ยวตั้งแต่เกิด

เป็นปัญหาจมูกเบี้ยวที่เป็นมาแต่เกิด มักเกิดจากโครงสร้างกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนที่ผิดปกติ ในบางรายอาจมีกระดูกคดร่วมด้วย

คนไข้เหล่านี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่นหายใจติดขัดหรือไม่สะดวก การแก้ไขทำได้ยากเนื่องจากต้องแก้ไขโครงสร้างทั้งหมด

จมูกเบี้ยวที่เกิดภายหลัง

อาจเกิดภายหลังอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณกระดูกจมูก หรือที่พบบ่อยคือจมูกเบี้ยวหลังเสริมจมูก ซึ่งมักเกิดจากการวางโครงสร้างซิลิโคนที่ไม่ถูกต้อง

หรือการขึ้นรูปซิลิโคนจมูก ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้จมูกเบี้ยว อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของหมอความซับซ้อนก็คือ คนไข้บางรายมีปัญหาฐานจมูกเอียงเดิมอยู่แล้ว

จมูกเบี้ยวดูยังไง

และเมื่อเสริมจมูกด้วยซิลิโคน ก็จะทำให้จมูกเอียงยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งในการป้องกัน คือต้องประเมินให้ขาดตั้งแต่การทำจมูกครั้งแรกนั่นเอง

จมูกเบี้ยว หลังเสริม กี่วันเบี้ยว

ภาวะจมูกเบี้ยวหลังทำจมูก สามารถพบได้ในช่วงแรกหลังเสริม โดยแบ่งได้เป็น 2 ระยะดังนี้

ทำจมูก 7 วันเบี้ยว

จมูกเบี้ยวลักษณะนี้เกิดจากการเบี้ยวที่ค่อนข้างรุนแรงโดยมักเกิดจากการเหลาซิลิโคนใหม่สมมาตรหรือวางบนฐานจมูกที่เบี้ยวเดิมอยู่แล้ว โดยไม่ได้แก้ไขโครงสร้าง

จมูกทรงผู้ชาย

ซึ่งอาการจะพบได้หลังจากเสริมจมูกทันทีหรือภายใน 7 วัน

กี่เดือนถึงรู้ว่าจมูกเบี้ยว

หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงมาก อาการจมูกเบี้ยวจะสังเกตได้ค่อนข้างยากในช่วงแรก เนื่องจากหลัง เสริมจมูกแล้วบวมตรงระหว่างคิ้ว

จมูกหมู แก้ยังไง

ทำให้การประเมินแนวกึ่งกลางทำได้ยาก แต่โดยทั่วไปแล้ว ภายใน 3 เดือน จะสังเกตจมูกเบี้ยวได้ชัดเจนที่สุด

จมูกเบี้ยวแก้ยังไง

การแก้ไขทั่วไป

เป็นการแก้ไขจมูกเบี้ยวที่ต้นเหตุ โดยต้องเริ่มจากการหาสาเหตุก่อนเช่นหากเกิดจากซิลิโคนก็ไปเล่าให้ซิลิโคนมีความสมมาตร

แต่หากเกิดจากฐานจมูกเอียง ก็ไปแก้ที่โครงสร้างจมูก อันได้แก่ กระดูกแข็งและกระดูกอ่อน ซึ่งจำเป็นต้อง เสริมจมูกแบบโอเพ่น เท่านั้น

ซิลิโคน mantis

เนื่องจากจะเห็นโครงสร้างทั้งหมดของจมูกได้ดีกว่าวิธีปกติ

แก้โดยการตัดได้ไหม

หมายถึงการตัดเนื้อจมูกส่วนที่เบี้ยวให้กลับมามีความสมมาตร เป็นวิธีที่ไม่นิยมทำเนื่องจากเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ จากประสบการณ์ของหมอแล้วแนะนำให้แก้ที่ต้นเหตุ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

กินคอลลาเจนหลังทำจมูก

จมูกเบี้ยวกับเครื่องดัดจมูก

เครื่องดัดจมูกที่ซื้อขายกันตามอินเตอร์เน็ต ไม่ช่วยให้จมูกเบี้ยวกลับมาตรงหรือสมมาตรได้ แม้เครื่องจะมีราคาแพง แต่จากประสบการณ์ของหมอแล้ว

เครื่องดังกล่าวไม่ได้แก้ไขโครงสร้างจมูกที่ต้นเหตุ ดังนั้นต่อให้ใช้เครื่องดัดจมูกไปนานแค่ไหน ก็ไม่มีทางเห็นผล

 

สรุป

จมูกเบี้ยวสังเกตได้ง่ายจากรูปถ่ายหน้าตรง สาเหตุเกิดจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ เป็นมาแต่เกิดและเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดหลังจากเสริมจมูก การขึ้นรูปซิลิโคนจมูกที่ไม่สมมาตร

หรือวางซิลิโคนจมูกที่สมมาตรภายใต้โครงสร้างจมูกที่เบี้ยว การแก้ไขที่ถูกต้อง แนะนำให้แก้ที่ต้นเหตุ ไม่แนะนำให้แก้โดยการตัดจมูก เพราะเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ผลถาวร