จมูกใหญ่แก้ไขยังไง แบบครั้งเดียวจบ

จมูกใหญ่

จมูกใหญ่

               หลายคนคงเคยมีปัญหาถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าจมูกใหญ่ หรือกว้างกว่าปกติ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจได้ อีกทั้งยังทำให้สัดส่วนบริเวณใบหน้าเปลี่ยนไปหรืออยู่ในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมได้

               ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้กัน ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไร

สารบัญ

จมูกใหญ่คืออะไร สาเหตุเกิดจากอะไร

               จมูกใหญ่ คือ คำที่มีความหมายรวมๆ หมายถึงจมูกที่มีขนาดใหญ่มากกว่าปกติซึ่งเมื่อลงรายละเอียดแยกย่อยไปแล้วอาจจะใหญ่จากส่วนไหนของจมูกก็ได้ ซึ่งได้แก่

               1.กระดูกแข็ง อันนี้เป็นปัจจัยที่เกิดจากโครงสร้างส่วนแข็งของจมูกเลย ปัญหาในลักษณะนี้จะทำให้สัดส่วนบนใบหน้าเปลี่ยนไป

               โดยจะทำให้จมูกใหญ่ในส่วนกลางของจมูกมากกว่าส่วนอื่นๆ เนื่องจากเป็นปัญหาที่พบได้ไม่บ่อย และส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ชาย

จมูกใหญ่เนื้อเยอะ

               หากผู้ชายคนไหนอ่านมาถึงตรงนี้แล้วต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างจมูกผู้ชายและการแก้ไขได้ที่บทความนี้เลยครับ ……เสริมจมูกผู้ชาย

               2.กระดูกอ่อน โดยสาเหตุของปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากกระดูกอ่อน

                กระดูกอ่อน หรือ Cartilage คือ กระดูกชนิดนึงที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมน้อยกว่ากระดูกแข็ง หรือ Bone ซึ่งเป็นผลให้กระดูกอ่อนมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า

               สามารถปิดหรืองอได้ในระดับนึงเทียบกับกระดูกแข็งที่ไม่สามารถขยับได้เลย

จมูกใหญ่แก้ยังไง

               โดยปัญหาจมูกใหญ่แบบกระดูกอ่อนในลักษณะนี้มักเกิดได้ 2 ตำแหน่ง ได้แก่

               1.บริเวณสันจมูกเสียส่วนใหญ่ โดยจะทำให้เกิดปุ่มนูนบริเวณสันจมูกซึ่งเป็นอุปสรรคในการถ่ายรูปได้เพราะจะทำให้รู้สึกเหมือนจมูกคดงอ

               2. บริเวณส่วนปลายจมูก โดยกระดูกอ่อนในส่วนที่เรียกว่า Lower lateral cartilage มีขนาดใหญ่หรือหนาตัวมากกว่าปกติ

               ซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้ปลายจมูกของเรามีขนาดใหญ่กว่าปกติ ซึ่งในส่วนของการแก้ไข จะอธิบายในหัวข้อถัดไป

               3.เนื้อเยอะ ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจากเนื้อจมูกเป็นหลัก ซึ่งอาจเกิดจากกล้ามเนื้อ หรือ เนื้อไขมันบริเวณจมูกที่มากเกินไปแต่โดยรวมแล้วทำให้จมูกใหญ่ได้

จมูกใหญ่ส่งผลอย่างไรบ้าง

               ตามหลักของสรีระวิทยาของใบหน้าแล้ว ในโครงสร้างใบหน้าของเราทั้งหมดจะมีขนาดของอวัยวะที่สัมพันธ์กัน

               กล่าวคือ ความกว้างตา ความยาวตา ความกว้างจมูก ความยาวจมูก ส่วนสูงของปาก ส่วนสูงของจมูก ล้วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น

               ดังนั้นการที่จมูกใหญ่ และ ……ดั้งแหมบ จึงส่งผลให้สัดส่วนบนใบหน้าของเราผิดเพี้ยนไป เกิดความไม่สวยงามขึ้นมาได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้ใบหน้าดูมีลักษณะที่ผิดปกติไป เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง

               ดังนั้นหากแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเราอีกด้วย

จมูกใหญ่แก้ไขอย่างไร

               การแก้ไขจมูกใหญ่ในทางศัลยกรรมนั้นขึ้นกับว่าปัญหาเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น หากสาเหตุเกิดจากกระดูกแข็ง หรือ Bone

               การแก้ไขก็สามารถทำได้โดย…….การตอกฐานจมูก หรือ ……..ตะไบฮั้มพ์ 

ผู้ชายจมูกใหญ่

               แต่ถ้าหากเกิดจากกระดูกอ่อน ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ

               1.ถ้าเกิดที่สันจมูกหรือที่เรียกว่าฮัมพ์ก็จะแก้ไขได้ด้วย ……...การตะไบHump (ฮั้มเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยกระดูกทั้ง 2 แบบคือกระดูกแข็งหรือ Bone และกระดูกอ่อน หรือ Cartilage)

               2.ถ้าเกิดที่ปลายจมูก ทำให้เหมือน……….จมูกรูปชมพู่ การแก้ไขแบบนี้จะแก้ค่อนข้างยากเนื่องจากต้องแก้ไขโดยการเสริมจมูกแบบโอเพ่น(Open Rhinoplasty)

               เพราะมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปตัดกระดูกอ่อนส่วนปลายจมูกที่ใหญ่ผิดปกติออก

               โดยการแก้ไขแบบโอเพ่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงและมีระยะฟื้นตัวที่ค่อนข้างนาน จะเลือกทำในรายที่จมูกใหญ่ที่ต้องมีการปรับแต่งกระดูกอ่อนเยอะๆ หรือ มีปัญหาจมูกสั้น

               แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำหัตถการจะเป็นคนตัดสินใจ

ลดจมูกใหญ่ด้วยการตัด

               หากเกิดขึ้นที่เนื้อจมูกเยอะผิดปกติ หรือ เนื้อเยอะ เนื้อหนา ก็สามารถแก้ไขได้ด้วย  …….การตัดปีกจมูก

               ซึ่งใครที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดปีกจมูกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลยครับ เพราะหมอเขียนไว้ละเอียดแล้ว

แก้จมูกใหญ่ เจ็บไหม ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการฟิ้นตัว

               การแก้ไขจมูกใหญ่ จะเหมือนการเสริมจมูกทั่วไป โดยมีระยะเวลาและการบวมเช่นเดียวกับหัตถการทางจมูกอื่นๆ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลยครับ…..(เสริมจมูก)

               แต่โดยทั่วไปแล้วจะบวมประมาณ 1-2 อาทิตย์ และจะเข้าที่ใน1-2 เดือน  โดยในระหว่างทำหัตถการแพทย์จะทำการฉีดยาชา ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าขณะทำหัตถการจะไม่มีความเจ็บปวด

แก้จมูกใหญ่สามารถทำพร้อมกับการเย็บอินเตอร์โดมได้ไหม

               Interdomal suture คือหัตถการที่นำเอากระดูกอ่อนส่วนปลายจมูกที่อยู่ห่างกัน เข้ามาติดชิดกันเพื่อให้มีขนาดที่เล็กลง

               โดยหลักการแล้วสามารถทำพร้อมกับแก้ไขจมูกใหญ่ได้และควรทำพร้อมกันด้วย เนื่องส่วนใหญ่มาจากกระดูกอ่อนส่วนปลายจมูกบานออก

               โดย อินเตอร์โดมอล ซูเจอร์ (Interdomal suture) เป็นการลดขนาดปลายจมูกไม่ให้บานออกและเสริมความพุ่งของปลายจมูกให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น

ปีกจมูกใหญ่

               โดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มได้ที่บทความนี้เลยครับ …………(การเย็บอินเตอร์โดม)

               จมูกใหญ่ที่ทำหัตถการร่วมกับหัตถการนี้จะมีผลทำให้ปลายจมูกของเราดูสูงขึ้นมาได้เล็กน้อย

               แต่อย่างไรก็ตามการจะทำหัตถการนี้ได้โครงสร้างของกระดูกอ่อนบริเวณปลายจจมูกต้องมีความแข็งแรงพอสมควรจึงจะสามารถทำได้

               ท่านใดที่ไม่แน่ใจเรื่องความแข็งแรงของกระดูกอ่อนปลายจมูก สามารถเข้ามาให้แพทย์ที่ NES Clinic ประเมินได้เลยครับ

               แต่ถ้าหากไม่แก้ไขก็จะเป็นการแก้แบบไม่สุด หมอแนะนำว่าในเมื่อเราต้องเปิดหรือแก้ไขโครงสร้าง และเราต้องเจ็บตัวแล้ว การทำพร้อมกันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ

จมูกใหญ่ควรเลือกใช้ซิลิโคนแบบไหน

               อันที่จริงปัญหานี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับยี่ห้อซิลิโคนมาก สื่งที่สำคัญที่สุดคือซิลิโคนที่ใช้ต้องเป็นเกรด Implant คือผ่าน อย.

               เพราะในปัจจุบัน มีการโฆษณาเสริมจมูกราคาถูกมาก ซึ่งหลายที่ก็พยามที่จะประหยัดต้นทุนโดยใช้ซิลิโคนปลอม ซึ่งอาจมีผลเสียในระยะยาว

               แต่ซิลิโคน Implant เกรด จะมีรายงานว่าสารที่ใช้สามารถฝังในร่างกายมนุษย์ได้ หากใครต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแยกซิลิโคนต่างๆเพื่อไม่ให้ถูกหลอก

จมูกมโหฬาร

               สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลย……ซิลิโคนจมูก

               แต่อย่างไรก็ตามในคนที่จมูกใหญ่ ซิลิโคนที่ใช้ควรจะเป็นซิลิโคนที่มีขนาดบางเพื่อไม่ให้ไปเพิ่มปริมาตรของจมูก

               เว้นเสียแต่ว่าจำเป็นต้องแก้ไขส่วนที่บกพร่องหรือที่เป็นปัญหา เช่น ดั้งแหมบมากแต่โครงใหญ่ บาน แบบนี้ก็จำเป็นที่ต้องใช้ซิลิโคนเพื่อเสริมความสูงของสันจมูก

จมูกใหญ่กับผู้ชายเกี่ยวข้องกันอย่างไร

               โดยหลักการแล้วผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีจมูกใหญ่ บาน ด้วยแหตุผล คือ ผู้ชายมีการเจริญของกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนดีกว่าผู้หญิง

               ผลดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างมีโอกาสใหญ่ได้มากกว่าปกติ ทำให้ผู้ชายมีแนวโน้มที่จมูกโต กว้าง หนา มากกว่าผู้หญิง 

               แต่สำหรับผู้ชายที่อ่านมาถึงจุดนี้ไม่ต้องกังวลไป หมอเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการเสริมจมูกผู้ชายไว้อย่างละเอียดที่บทความนี้แล้วครับ ……เสริมจมูกทรงผู้ชาย

จมูกโตทำไงดี

               สามารถเข้าศึกษาและทำความเข้าใจได้เลยครับ

               แต่ก็ไม่ใช่ผู้ชายเพียงอย่างเดียวที่มีปัญหา เนื้อเยอะได้ เราพบว่าผู้หญิงก็สามารถจมูกใหญ่ได้เหมือนกัน แต่ในผู้หญิงส่วนใหญ่

               การใหญ่จะเกิดขึ้นที่เนื้อจมูกมากกว่ากระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อน และมักพบรูจมูกกว้างร่วมด้วย

               ดังนั้น การแก้จมูกในผู้ชายและผู้หญิงจึงความแตกต่างกันในรายละเอียดเช่นกัน ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการวิเคราะห์และแก้ไข

จมูกใหญ่ในผู้หญิงจัดการอย่างไร

               การแก้ไขจมูกใหญ่ในผู้หญิงเหมือนในผู้ชายทุกประการ อาจจะแตกต่างเล็กน้อยตรงที่ผู้หญิงเนื้อจมูกไม่เยอะเท่าผู้ชาย

               นอกจากนี้ทั้งกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนก็มีขนาดเล็กกว่าด้วย อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมิน และตรวจร่างกาย

จมูกโตโหงวเฮ้ง

               รายละเอียดเกี่ยวกับทรงจมูกของผู้หญิงที่นี่ยม สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด เทคนิค และการประเมินได้ที่นี่เลย ……..จมูกทรงสโลปปลายพุ่งแบบโฉบเฉี่ยว ……….จมูกทรงบาร์บี้มีหยดน้ำ…….และ………..ทรงธรรมชาติ

จมูกใหญ่แก้ไขนานไหม

               โดยส่วนใหญ่จะแก้ไขจมูกใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมง ขึ้นกับจำนวนและความยากง่ายของหัตถการ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เทคนิคโอเพ่น

               แต่ถ้าใช้เทคนิคโอเพ่น ในกรณีที่ต้องการแก้ไขที่ต้องรื้อโครงสร้างของจมูกเยอะๆ ระยะเวลาของการทำหัตถการอาจนานได้ถึง 3-6 ชั่วโมง

               แต่สุดท้ายแล้วจะเลือกวิธีใดขึ้นกับแพทย์ผู้ทำหัตถการเป็นหลัก

จมูกใหญ่ควรแก้ไขเมื่อไหร่

               โดยหลักการแล้วการแก้ไขจมูกใหญ่ควรทำพร้อมกับการเสริมจมูกไปในคราวเดียวกันเลยเนื่องจากเราต้องมีการผ่าตัดเข้าเข้าไปดูโครงสร้างอยู่แล้ว

               อีกทั้งหากแพทย์ต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วแพทย์จะต้องคำนึงถึงรูปร่างแบบองค์รวมของจมูกอีกด้วย เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดออกมาดีที่สุด

               ดังนั้น หากแพทย์ประเมินแล้วว่าต้องได้รับการแก้ไข การแก้ไขควบคู่ไปพร้อมกันเลยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

จมูกกว้างเนื้อเยอะทำไง

               ส่วนค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับว่าปัญหาของจมูกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะการแก้ไขในแต่ละสาเหตุมีความยากง่ายแตกต่างกัน

               โดยช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการทำหัตถการจะอยู่ในช่วงเลยวัยรุ่นขึ้นไปเนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะบ่งบอกว่าจมูกใหญ่ของเรานั้นดำเนินมาถึงจุดที่มากที่สุดแล้ว

               การแก้ไขก่อนหน้านั้นอาจมีผลเสียเพราะจมูกยังสามารถโตขึ้นได้อีก

บีบจมูกสามารถลดจมูกใหญ่ได้จริงไหม

               ไม่จริงครับ เพราะการบีบจมูกไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของจมูกเลย เป็นเพียงการบีบชั่วคราว

               ดังนั้น หากต้องการแก้ไขจมูกใหญ่แนะนำให้แก้ไขที่โครงสร้างของจมูกเลยมากกว่า

จมูกหมูไม่มั่นใจ

               อีกทั้งการบีบหรือกดโครงสร้างส่วนกระดูกอ่อนนานๆอาจะทำให่ความแข็งแรงของกระดูกอ่อนลดลงหรือบิดเบี้ยวได้ หากในคนไข้รายนั้นกระดูกอ่อนนั้นอ่อนมาก

ข้อปฏิบัติตัวหลังแก้ไข้จมูกใหญ่

               เนื่องจากเป็นการแก้ไขโดยการทำศัลยกรรม ดังนั้นควรดูและเรื่องป้องกันแผลติดเชื้อให้ดี ในที่นี้จะพูดถึงการดูและเฉพาะในการผ่าตัดจมูกใหญ่เป็นหลัก

               โดยรายละเอียดส่วนหัตถาการเอื่นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลยครับ ….(เสริมจมูกแบบละเอียด)

               ในการแก้ไขโครงสร้างในส่วนของกระดูแข็งและกระดูกอ่อนจะทำให้มีโอกาสบวมได้มากกว่าปกติ ดังนั้น ในการแก้ไขจมูกใหญ่ควรมีการประคบเย็น 48-72 ชั่วโมงหลังจากการผ่าตัด

แก้จมูกเอียงและใหญ่

               และนอนยกศีรษะสูง เพื่อลดโอกาสการบวมที่เกิดขึ้น อาการบวมจะค่อยๆลดได้เอง ในระยะเวลา 1-2 อาทิตย์ และจมูกจจะเริ่มเข้าที่ 1-2 เดือน

               เลือดออกเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้แต่ไม่มาก สาเหตุอาจมาจากคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หรือมีความดันโลหิตสูงก่อนการผ่าตัด

               ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้หยุดยาความดันก่อนมาทำหัตถการ และควรงดวิตตามินที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

               เช่น วิตตามินE มาประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนทำการผ่าตัด รวมถึงงดทานชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมาก่อนผ่าตัด

ข้อจำกัดของการแก้ไขจมูกใหญ่

               จากประสบการณ์ของหมอแล้ว การแก้ไขจมูกใหญ่เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะต้องแก้ไข แบบองค์รวม

               กล่าวคือมีปัญหาในส่วนไหนก็ต้องแก้ให้หมด ทั้งกระดูกแข็ง กระดูกอ่อน ปีกจมูก  แต่จะมีปัญหาหนึ่งอย่างซึ่งแก้ไขได้ยากมาก และถือเป็นข้อพึ่งระวังเลยก็ คือ จมูกเนื้อเยอะ เนื้อจมูกที่หนา อวบอ้วน

จมูกใหญ่pantip

               ซึ่งการแก้ไขทำได้ค่อนข้างยาก โดยจมูกในลักษณะนี้มักจะพบได้ในจมูกชมพู่ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับจมูกชมพู่สามารถอ่านเพิ่มเติม ตรวจเช็คจมูกต้นเองเบื้องต้นได้ที่บทความนี้เลย ……..จมูกชมพู่แก้ยังไง

จมูกใหญ่แก้ไขแล้วจะกลับมาเป็นซ้ำไหม

               การแก้ไขจมูกใหญ่จะทำเพียงครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขซ้ำอีก เว้นเสียแต่ว่าต้องการลดขนาดเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการแก้ไขก็จะทำให้โครงหน้าเปลี่ยนไป

               จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงสัดส่วนอื่นๆของใบหน้าร่วมด้วย เช่น ถ้าเราทำให้จมูกเล็กไปในขณะที่ดวงตาหรือปากของเรายังใหญ่อยู่

               ก็จะทำให้ตาและปากมีความโดดเด่นเกินจมูก อาจทำให้เป็นจุดสนใจที่ไม่พึงปราถนาได้

จมูกใหญ่และมีรูจมูกกว้างด้วยแก้ไขยังไงดี

               ปัญหาแบบนี้ สำหรับหมอแล้วถือว่าแก้ไขได้ไม่ยาก ไม่เหมือนกับจมูกชมพู่ สามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดปีกจมูก

               โดยเทคนิคที่ใช้จะเพิ่มเติมจากการตัดปีกทั่วไป นั่นก็คือจะเป็นการเปิดแผลแบบเก็บรูจมูก หรือ ลดขนาดรูจมูกด้วย

รูจมูกใหญ่

               ซึ่งได้ผลค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องดูและแผลดีๆด้วย เพราะปัจจัยเรื่องการหายของแผล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

               รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย…….ตัดปีกจมูกให้แคบ

ทำไมต้องแก้ไขจมูกใหญ่ ที่ NES Clinic

               เนสคลินิก ดำเนินการโดยแพทย์มั่นใจได้ว่าเราทำตามหลักวิชาชีพและส่งมอบความปลอดภัยให้กับคนไข้ของเราอย่างดีที่สุด

               ซึ่งเรายึดถือในเรื่องของความได้มาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก ด้วยวัสดุพรีเมี่ยมและสถานที่ที่เหมาะสมเรา หากสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่………เสริมจมูกที่ไหนดีที่เดียวจบ

คำถามที่พบบ่อย

·       หลังแก้ไขจมูกใหญ่ กินไข่ได้ไหม

               สามารถกินได้เสริมสร้างโปรตีน ซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ ส่งผลให้ร่างกายฟื้นตัวเร็ว

·       จมูกใหญ่ออกกำลังกายได้เมื่อไหร่

               เมื่อเลือดหยุดไหล และแผลหายดีจนตัดไหมแล้ว ก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ

สรุป

               การแก้ไขจมูกใหญ่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่ต้องอาศัยการแก้ไขไม่เพียงวิธีเดียว แต่ส่วนใหญ่จากประสบการณ์แล้วต้องใช้หลายวิธี

               นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในกรณีของจมูกชมพู่ ซึ่งแก้ไขยากมาก ดังนั้นจึงควรพบแพทย์เพื่อประเมินทุกครั้ง

               หากต้องแก้ไขมากแนะนำการแก้ไขแบบโอเพ่นเพื่อแก้ไขโครงสร้างและตัดโครงสร้างส่วนเกินจะทำให้ลดขนากจมูกได้ดีกว่า