ปลายจมูกใหญ่ แก้ไขยังไง ให้กลับมาคมชัด

ปลายจมูกใหญ๋

ปลายจมูกใหญ่

               ปัญหาปลายจมูกใหญ่ (Large tip of nose) เจอได้บ่อยทำให้ปลายกลม ขาดมิติ ไม่คมชัด ยิ่งถ้าสันจมูกใหญ่ด้วยแล้วจะทำให้แกนจมูกทั้งหมดดูใหญ่ตามไปด้วย

               ในวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหานี้กันว่าคืออะไร เกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไร

สารบัญ

ปลายจมูกใหญ่เกิดจากอะไร

               ปัญหาปลายจมูกใหญ่ เกิดจาก 1.กระดูกอ่อนจมูกใหญ่ 2.เนื้อจมูกหนา 3.ซิลิโคนใหญ่ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาและการแก้ไข ดังนี้

กระดูกอ่อนทำให้ปลายจมูกใหญ่

               ส่วนใหญ่เกิดจากกระดูกอ่อนปลายจมูกที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป ซึ่งมักเจอในผู้ชายที่มีกระดูกอ่อนปลายจมูกเจริญมากกว่าปกติ

               เมื่อเข้าไปดูโครงสร้างภายในจะพบว่า กระดูกอ่อนส่วนนี้ นอกจากใหญ่แล้ว ยังมีขนาดที่กว้างด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว ความกว้างส่วนนี้ไม่ควรเกิน 0.8 มิลลิเมตร

               แต่คนที่มีปลายจมูกใหญ่จากสาเหตุนี้อาจะมีความกว้างได้ถึง 1.4 มิลิเมตรเลยทีเดียว ซึ่งการแก้ไข จำเป็นต้องตัดความกว้างของกระดูกอ่อนปลายจมูกออก

               ซึ่งจำเป็นต้อง……..เสริมจมูกแบบโอเพ่น เพื่อที่จะเข้าไปจัดการแก้ไขกระดูกอ่อนส่วนนี้ได้

ปลายจมูกใหญ่ เนื้อเยอะ

               อีกสาเหตุหนึ่งของปลายจมูกใหญ่เกิดจาก กระดูกอ่อนส่วนปลายจมูกอยู่ผิดที่ กล่าวคือ อยู่ถ่างกันเกินไป โดยลักษณะของปลายจมูกยังแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

               1.Boxy Tip ปลายจมูกจะเหมือนรูปกล่อง และ 2.Bulbous Tip คือปลายจะอ้วนกลม ทั้งสองส่วนมีปัญหาในส่วนของกระดูกอ่อนจมูกห่างกันจนทำให้ปลายจมูกดูถ่างออกหรือป้านออก

               การแก้ไข สามารถทำได้โดยการเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกเข้ามาชิดติดกันหรือที่เรียกว่า……….เย็บอินเตอร์โดม

               ซึ่งการประเมินต้องแยกเป็นสองประเด็นคือ 1.ขนาด : หากใหญ่ต้องตัดออก 2.ตำแหน่ง : หากถ่างออกต้องเย็บเข้ามาชิดติดกัน

เนื้อจมูกทำให้ปลายจมูกใหญ่

               ปัญหาปลายจมูกใหญ่ เนื้อเยอะ ดังกล่าวมักเจอใน…….จมูกชมพู่ …….จมูกใหญ่มาก ซึ่งมักเกิดจากเนื้อจมูกในส่วนที่เรียกว่า Fibrofatty ที่ใหญ่ และหนาตัว

               การแก้ไขจากประสบการณ์หมอทำได้ค่อนข้างยากเลย เนื้อจากเนื้อจมูกในส่วนนี้มีผลต่อการเลี้ยงของเส้นเลือดจมูก หากตัดเยอะจนเกินไปอาจทำให้ส่งผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง

ปลายจมูกใหญ่ จะยุบ ไหม

               แล้วการจะตัดแนะนำให้ตัด ภายใต้การมองเห็นด้วยตาจริงๆ โดยวิธีโอเพ่น มากกว่าการตัดแบบ Blind คือ ตัดแบบไม่เห็นโครงสร้างแต่ตัดแง้บๆ ตามความรู้สึก

               ซึ่งหากไม่ได้เปิดด้วยวิธีโอเพ่นแล้ว จำเป็นต้องตัดด้วยวิธีนี้ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการตัดเยอะจนเกินไป จนเกิดปัญหาตามมาได้

ซิลิโคนจมูกทำให้ปลายจมูกใหญ่

               การใช้ซิลิโคนจมูกที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป หรือเหลาให้มีขนาดความกว้างที่เยอะจนเกินไป ย่อมทำให้ปลายจมูกมีขนาดใหญ่กว่าปกติได้

               โดยปกติแล้วหลังจากเสริมจมูก ปลายจมูกจะบวมได้เป็นเรื่องปกติ เลยทำให้ปลายจมูกดูใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 3-6 เดือนแล้ว ปลายจมูกจะเริ่มเข้าที่มากขึ้น

               รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มได้ที่……..เสริมจมูกแล้วบวมตรงระหว่างคิ้ว

การแก้ไขปลายจมูกใหญ่

สาเหตุจากกระดูกอ่อนปลายจมูก

               หากเกิดจากกระดูกอ่อนปลายจมูกใหญ่มากกว่า 0.8มิลิเมตร ต้องตัดออก โดยการตัดจะมีการใช้เครื่องมือในการวัดขนาดของกระดูกอ่อนแล้วตัดให้มีขนาดที่เท่ากันทั้งหมด

               โดยจะตัดส่วนที่เกินออกจาก 0.8 มิลิเมตร ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีโอเพ่น เนื่องจากเห็นโครงสร้างทั้งหมดอย่างชัดเจน

               หากปลายจมูกใหญ่เกิดจากตำแหน่งของกระดูกอ่อนปลายจมูกถ่างออก หรือ อยู่ห่างกัน จะแก้ไขด้วยการเย็บอินเตอร์โดม

เสริมจมูก open

               ซึ่งจะเป็นการใช้ไหมทางการแพทย์เข้ามาเย็บให้กระดูกอ่อนทั้ง 2 ข้างเข้าชิดติดกันมากขึ้น โดยหัตถการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องทำวิธีโอเพ่น

               เนื่องจากการเปิดแผลแบบ Semi open ก็สามารถเย็บได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากเปิดแผลแบบโอเพ่นนอกจากจะสามารถตัดกระดูกอ่อนส่วนเกินได้ตามวิธีแรก

               และยังทำให้การเย็บอินเตอรโดมมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการเห็นโครงสร้างกระดูกอ่อนทั้งหมดแบบสมบูรณ์

สาเหตุจากเนื้อจมูกที่หนา

               การแก้ไขปลายจมูกใหญ่แบบนี้จะเป็นการตัดเนื้อส่วนเกินออก โดยแนะนำให้ตัดภายใต้ Under vision กล่าวคือ ต้องเห็นก่อนถึงตัด เพราะโครงสร้างดังกล่าวมีหลอดเลือดมาเลี้ยงมาก

               การตัดมั่วหรือตัดเยอะจนเกินไปอาจะทำให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งการตัดแบบมองไม่เห็น วิธีดังกล่าวเรียกว่า Blind technique ซึ่งมักตัดในกรณีที่เรามองไม่เห็นโครงสร้าง

จมูกชมพู่ โหงวเฮ้ง

               ดังเช่นที่ตัด ในกรณี Semi open หรือ แบบ Close ดังนั้น การจะตัดเนื้อปลายจมูกออกถ้าให้ดีควรตัดด้วยวิธีโอเพ่นเท่านั้น

สาเหตุจากซิลิโคนทำให้ปลายจมูกใหญ่

               อันนี้ตรงไปตรงมาเลย คนไข้มักมาแก้จมูกด้วยปลายจมูกใหญ่ เมื่อถามประวัติเดิม หรือ ดูรูปเก่าๆ จะพบว่าก่อนศัลยกรรมจมูก ปลายจะไม่ได้ใหญ่มาก

               แต่เมื่อผ่าตัดแล้วปลายจมูกจะใหญ่ขึ้น แบบนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดจากซิลิโคนจมูก

แก้จมูกแกนใหญ่

               อย่างไรก็ตามในส่วนของปลายจมูกเราจะไม่นิยมขึ้นรูปปลาย Silicone ให้มีขนาดเล็กเรียวจนเกินไปด้วยเหตุผลว่ายิ่งปลาย Silicone แหลมก็จะมีโอกาสทะลุได้มากขึ้นเท่านั้น

               ดังนั้นการแก้ไขในประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์เป็นหลัก บ่อยครั้งจำเป็นต้องรองปลายร่วมด้วย

ขั้นตอนการแก้ไขปลายจมูกใหญ่

               เหมือนกับการ……..เสริมจมูกทั่วไป ซึ่งหมอได้เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วนที่บทความดังกล่าวแล้ว สามารถเข้าไปอ่านกันได้ แนะนำอ่านให้จบก่อนจะเข้าใจมากขึ้น และเห็นภาพรวมมากขึ้น

หัตถการที่ทำร่วมกันในการแก้ไขปลายจมูกใหญ่

               โดยส่วนใหญ่ปลายจมูกใหญ่มักไม่ได้พบเดี่ยวๆ มักจะมีภาวะหรือปัญหาอื่นตามมาด้วย เช่น

               หากคนไข้มีปัญหาปีกจมูกกว้าง หรือ …….จมูกบาน เหล่านี้ก็สามารถพิจารณา……….ตัดปีกจมูก ไปพร้อมกันได้เลย

               หรือถ้าหากฐานกระดูกจมูกคนไข้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างกว่าปกติ ก็สามารถ ……..ตอกฐานจมูก เพื่อลดขนาดกระดูกแข็งจมูกได้ หรือ ถ้าแค่มีฮัมพ์จมูก ก็เพียง……ตะไบฮั้มพ์ ก็เพียงพอแล้ว

ต้องรองปลายจมูกไหม

               เทรนในปัจจุบัน นิยมใช้วัสดุรองปลายเพื่อรองปลายจมูก โดยหวังลดโอกาสการทะลุจาก Silicone โดยวัสดุที่ใช้ได้แก่ กระดูกอ่อนหลังหู เนื้อเยื่อหลังหู ………..เนื้อเยื่อเทียม

               โดยจะใช้วิธีไหนขึ้นกับความต้องการของคนไข้ และลักษณะเนื้อจมูกเป็นหลัก โดยข้อดีของเนื้อเยื่อเทียมคือไม่ต้องเจ็บแผลสองที่

แก้ทรงจมูก

               แต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสสลายได้เมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่กระดูกอ่อนหลังหู จะอยู่ได้นานกว่าหรือแทบไม่สลายไปเลย แต่อาจจะต้องเจ็บแผล 2 ที่เท่านั้นเอง

               จากประสบการณ์ของหมอ หากคนไข้ปลายจมูกใหญ่มีเนื้อจมูกที่หนา การใช้กระดูกหลังหูเพื่อดันปลายจะทำให้ปลายจมูกมีความคมชัดมากกว่าเนื้อเยื่อเทียม

               เนื่องจากกระดูกอ่อนมีลักษณะที่แข็งกว่านั่นเอง

ข้อควรระวังในการแก้ปลายจมูกใหญ่

               ในการแก้ปลายจมูกใหญ่สิ่งที่ต้องระวังคือการแก้ไขที่เยอะเกินไป โดยทั่วไปแล้ว การแก้จะเป็นการตัด หรือ ผูกโครงสร้างให้มีขนาดที่เล็กลง หรือทำให้พุ่งขึ้นเพื่อเห็นปลายจมูกที่คมขึ้น

               แต่ถ้าเราปรับให้พุ่งจนเกินไป หรือ Over correct ซึ่งอาจเกินความยืดหยุ่นของเนื้อจมูกที่รับได้ สิ่งที่อาจเกินขึ้นคือ ……….ปลายจมูกแดง ปลายเย็น ปลายซีด ปลายจมูกเจ็บ ปลายจมูกบาง ได้

ปลายจมูกแดง

               ซึ่งมักจะเป็นอาการแรกที่เจอ แต่ถ้าเราฝืนต่อไปอีกอาจตามมาด้วย………จมูกทะลุ จนสุดท้ายต้องไป………ถอดซิลิโคนในที่สุด

               ดังนั้นในการแก้ไข แนะนำว่าควรแก้ไขแบบพอประมาณ ไม่ตัดโครงสร้างออกเยอะจนเกินไป เพราะตัดออกน้อยแล้วตัดใหม่ ดีกว่าการตัดออกไปเยอะจนเกิดปัญหาตามมา

เลือกแก้ไขปลายจมูกใหญ่ที่ไหนดี

               ที่ไหนก็ได้ที่คนทำคือแพทย์จริง เพราะในปัจจุบันมีคลินิกเถื่อนเยอะมาก ไม่คลินิกเถื่อนก็หมอเถื่อน โดยหมอได้เขียนวิธีตรวจสอบหมอเถื่อนไว้แล้วที่บทความนี้………เสริมจมูกที่ไหนดี

               อย่างไรก็ตามนอกจากหมอเถื่อนแล้วยังต้องระวัง Silicone จมูกเถื่อนอีก โดยใครอยากเช็คก็สามารถเข้าไปอ่านที่บทความนี้ได้เลย………..ซิลิโคนจมูก

               ปัจจัยอื่นๆในการเลือก เช่น ความสะอาดของคลินิก ความกว้างของห้องผ่าตัดต้องถูกต้องตามที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งสามารถอ่านตัวบทกฎหมายได้ตามลิ้งข้างบนเลย

คำถามที่พบบ่อย

หลังเสริมจมูกปลายจมูกจะยุบได้เองโดยใช้เวลา 7-14 วันในช่วงแรก แต่กว่าจะเข้าที่ใช้เวลา 3-6 เดือน

ไม่ได้ เนื้อจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากโครงสร้าง จำเป็นต้องแก้ไขที่โครงสร้างถึงจะหาย

การผ่าตัดเป็นการแก้ไขเชิงโครงสร้างถาวร

มีการฉีดยาชา โดยจะเจ็บเล็กน้อยช่วงที่ฉีดยาชา แต่เมื่อยาชาออกฤทธิ์แล้วจะไม่เจ็บ

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย อัพเดตตลอด……รวมจมูกทุกทรงยอดฮิต

สรุป

               ปลายจมูกใหญ่เป็นปัญหาสากลที่เจอได้บ่อย เกิดจาก 3 ส่วน

  1. กระดูกอ่อนปลายจมูก ซึ่งแก้ไขด้วยการตัดตกแต่งกระดูกอ่อน
  2. เกิดจากเนื้อจมูกอวบอ้วน แก้ไขได้ด้วยการตัดเนื้อส่วนเกินออก
  3. เกิดจากซิลิโคนจมูก แก้ไขได้โดยปรับขนาดซิลิโคนให้มีขนาดเล็กลง

               ขั้นตอนการแก้ไขเหมือนกับการศัลยกรรมจมูกทั่วไปทุกประการ ข้อควรระวัง คือ การแก้ไขมากเกินไปหรือ Over correct ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

               เช่น ปลายจมูกแดง ปลายแดง จมูกทะลุ ตามมาได้ ดังนั้นจึงควรแก้ไขแต่ความพอดี เพราะแก้น้อยยังมาแก้ใหม่ได้ แต่แก้เยอะไปเอาคืนกลับมาไม่ได้