วิธีเช็ค จมูกเอียง ดูยังไง เกิดจากอะไร รีบเช็คก่อนจะเสริมจมูกแล้วเบี้ยว 

จมูกเอียง

ฐานจมูกเอียง คืออะไร

ฐานจมูกเอียงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เกิดจากความผิดปกติของกระดูกแข็ง กระดูกอ่อน ส่งผลให้แกนจมูกมีปัญหา ทำให้จมูกเอียงซ้าย หรือจมูกเอียงขวา ขึ้นกับว่าเกิดความผิดปกติที่จุดใด หากโครงสร้างมีการเอียงมากอาจทำให้จมูกคดได้

วิธีเช็ค จมูกเอียง ดูยังไง คือตรงไหน

วิธีเช็คจมูกเอียงทำได้หลายวิธี ความสำคัญคือต้องรู้ก่อนว่าฐานจมูกอยู่ตรงไหน จึงจะดูได้ว่าเอียงหรือไม่เอียง

ฐานจมูกคือตรงไหน

ฐานจมูกเป็นส่วนประกอบของกระดูกแข็งบริเวณข้างจมูก ทั้งซ้ายและขวา เป็นเหมือนโครงสร้างที่รองรับจมูก หากฐานจมูกกว้างจะทำให้ จมูกใหญ่ได้ นอกจากนี้ฐานจมูกยังรวมถึงกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก ซึ่งมีหน้าที่แบ่งจมูกออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา

หากกระดูกอ่อนดังกล่าวเอียง จะทำให้การแบ่งจมูกทั้ง 2 ข้างไม่สมมาตร  ฐานจมูกใหญ่มักเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากกระดูกแข็งเจริญเติบโตได้ดีกว่า

จมูกเอียงดูยังไง เช็คยังไง

เช็คได้จากการถ่ายรูปหน้าตรง เมื่อลากแนวกึ่งกลางระหว่างตา ผ่านจมูกลงไปที่คาง และแบ่งใบหน้าเป็น 2 ซีก หากเทียบดูด้านซ้ายและด้านขวา ไม่มีความเท่ากัน เช่น หน้าด้านขวาใหญ่กว่าด้านซ้าย แสดงว่ามีจมูกเอียงเกิดขึ้น

หรือแนวที่ลากลงมาไม่ผ่านกึ่งกลางของสันจมูก มีการคดเอียงของสันจมูก หรือเส้นแนวกึ่งกลางที่ลากลงมา ไม่ผ่านกึ่งกลางของปลายจมูก

จมูกเอียงเกิดจาก

จมูกเอียงเกิดจากหลายสาเหตุ แต่หลักๆแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่เกิดจากกรรมพันธุ์และเกิดหลังเสริมจมูก

เกิดจากกรรมพันธุ์

ส่วนใหญ่เป็นมาแต่กำเนิดเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างในส่วนของกระดูกแข็งจมูก หรือกระดูกอ่อนจมูก เช่น กระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกเบี้ยว หรือ เอียง หรือกระดูกแข็งจมูก มีขนาดไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง

ทำให้จมูกเอียงขวา หรือจมูกเอียงซ้าย ขึ้นกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น ปัญหาดังกล่าวมักเกิดมาตั้งแต่เด็ก โดยจะสังเกตว่าถ่ายรูปจมูกเอียงมาเป็นเวลานาน

จมูกเอียง เกิดจาก หลังเสริมจมูก จมูกเบี้ยว

เกิดภายหลังเสริมจมูก โดยจะให้ประวัติว่าก่อนหน้าเสริมจมูกฐานจมูกจะตรงไม่ได้มีปัญหา แต่หลังเสริมจมูกแล้ว พบว่าจมูกเอียง อย่างชัดเจน จากประสบการณ์ของหมอแบบนี้ฟันธงเลยว่าเกิดจากซิลิโคนจมูกแน่นอน

ฐานจมูกเอียง

ซึ่งอาจเกิดจากการขึ้นรูปซิลิโคนที่ไม่สมมาตร ซิลิโคนยาวไป ซิลิโคนใหญ่ไป ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ จมูกเบี้ยว

ฐานจมูกเอียง แก้ยังไง

การแก้ไขฐานจมูกเอียงขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากโครงสร้างในส่วนของกระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อน ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขมักจะใช้การ เสริมจมูกแบบโอเพ่น เพราะเห็นโครงสร้างทั้งหมดได้มากกว่าแบบทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอกฐานจมูก

การ ตอกฐานจมูก เป็นการแก้ไขปัญหาจมูกเอียงที่เกิดจากโครงสร้างกระดูกแข็งเจริญเติบโตผิดปกติ หลักการ คือ ใช้อุปกรณ์คล้ายสิ่วเข้าไป ตอกกระดูกแข็ง ส่วนที่ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เท่ากับอีกด้าน

วิธีเช็ค จมูกเอียง

โดยเทคนิคที่ใช้จะมี 2 เทคนิคได้แก่ แบบแผลใน แบบแผลนอก จากประสบการณ์โดยส่วนตัวแล้ว หมอชอบเทคนิคแผลในมากกว่าเนื่องจากไม่เกิดแผลเป็นให้เห็นจากภายนอก

เย็บอินเตอร์โดม

การ เย็บอินเตอร์โดม เป็นการแก้ไขโครงสร้างในส่วนกระดูกอ่อน ในบางครั้งกระดูกปีกนกในส่วนปลายจมูก ไม่เท่ากันทั้งซ้ายและขวา ก็จำเป็นที่จะต้องไปตัดเพื่อตกแต่งแก้ไขกระดูกอ่อนเหล่านี้ เพื่อให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

บางเคสกระดูกอ่อนปลายจมูกมีขนาดใหญ่ผิดปกติและไม่เท่ากันจนจมูกเอียง หมอก็ต้องเข้าไปตัดตกแต่งเพื่อให้มีขนาดใกล้เคียงปกติมากที่สุด

แก้ไขกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก

ในกรณีที่มีจมูกคด จากกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก ต้องทำการแก้ไขโครงสร้างโดยการทำให้กระดูกอ่อนเหล่านี้กลับมาอยู่ในสภาพที่ตรงเหมือนเดิม การตัดต่อหรือตกแต่ง เพื่อให้กระดูกอ่อนกลับมาอยู่สภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุด

ตะไบฮัมพ์

การตะไบฮัมพ์เป็นการแก้ไขโครงสร้างในส่วนปุ่มกระดูกนูน หรือ ฮัมพ์จมูก ที่อยู่บริเวณสันจมูก จะใช้เครื่องมือคล้าย กระดาษทรายเข้าไปขัดที่ผิวของกระดูกให้เรียบลง โดยมากมักจะเป็นปัญหาในกรณีที่มีฮัมพ์จมูกทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน

ฐานจมูกเอียง แก้โดยการ เสริมได้ไหม

แก้ไขได้ด้วยการเสริมจมูก อย่างไรก็ตามต้องทำการแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ทำให้จมูกเอียงด้วย มิฉะนั้นแล้วหากเสริมจมูกเข้าไปจะทำให้จมูกใหม่เอียงยิ่งกว่าเดิม จากประสบการณ์ของหมอที่มักจะเป็นปัญหาคือคนที่มีฐานจมูกเอียงมาแต่กำเนิด เหล่านี้มักจะแก้ไขได้ค่อนข้างยาก

เทคนิคใหม่ในการแก้ไข จมูกเอียง

Deviation Recon Technic เป็นเทคนิคในการแก้ไขฐานจมูกเอียงซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการแก้ไขกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนไปพร้อมๆกัน โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Osteotome ในการสกัดหรือปรับโครงสร้างแกนจมูกให้มีความเท่ากัน

วิธีนี้จะช่วยแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากกระดูกจมูกได้ค่อนข้างดี การฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างเป็นที่น่าประทับใจ

สรุป

ปัญหาจมูกเอียงเกิดจากโครงสร้างของจมูกที่ผิดปกติประกอบไปด้วยกระดูกแข็ง กระดูกอ่อน วิธีเช็คจมูกเอียงทำได้โดย ถ่ายรูปหน้าตรงแล้วลากเส้นแนวกึ่งกลางลากลงมาเมื่อเทียบกันระหว่างซ้ายขวาหากพบว่าไม่เท่ากันแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจาก กรรมพันธุ์หรือเกิดภายหลังจากการเสริมจมูก การแก้ไขขึ้นอยู่กับปัญหาของโครงสร้างว่าเกิดจากอะไร โดยหัตถการการที่เกี่ยวข้องได้แก่ การตอกฐานจมูก เย็บอินเตอร์โดม แก้ไขกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก เสริมจมูก โดยเทคนิคใหม่ ที่ได้ผลมากที่สุดได้แก่ Deviation Recon Technic