ตอกฐานจมูก คือออะไร ข้อเสียคืออะไร

ตอกฐานจมูก

ตอกฐานจมูก

               ในคนที่มีฐานจมูกกว้างสามารถแก้ไขด้วยการตอกฐานจมูก โดยข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างเราจะกล่าวกันในบทความนี้

ตอกฐานจมูก คืออะไร

               ตอกฐานจมูกคือการเอาอุปกรณ์คล้ายสิ่วไปสกัดบริเวณกระดูกแข็งตรงฐานจมูก เพื่อให้ฐานจมูกมีขนาดเล็กลง เหมาะกับคนที่มีฐานกระดูกกว้าง หรือจมูกใหญ่ อย่างไรก็ตามการตอกฐานจมูกไม่จำเป็นต้องทำในคนไข้ทุกราย

ตอกฐานจมูกมีกี่แบบ

               กระบวนการดังกล่าวมี สอง แบบดังนี้

               1.แบบแผลนอก จะเป็นการใช้สิ่วไปต่อบริเวณข้างจมูก เพื่อสกัดกระดูกแข็งให้มีขนาดเล็กลง ข้อดีคือ ทำได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องเปิดแผลบริเวณรูจมูก

               ข้อเสียคือ อาจเกิดรอยแผลเป็นบริเวณข้างจมูกทั้งสอง และการตอกฐานทำได้ค่อนข้างยาก กว่ากระดูกจะเล็กลงทั้งแผ่น

ตอกฐานจมูก คือ

               2.แบบแผลใน จะเป็นการเปิดแผลบริเวณรูจมูกทั้ง สอง ข้างแล้วใช้อุปกรณ์คล้ายสิวเข้าไปตอกกระดูกจากด้านในข้อดีคือ ไม่เกิดแผลเป็นบริเวณด้านนอก

               โดยวิธีนี้มักจะทำร่วมกับการ เสริมจมูกแบบโอเพ่น (Open Rhinoplasty) หรือ เสริมจมูก แบบเซมิโอเพ่น โดยประสบการณ์ของหมอแล้วหมอชอบวิธีนี้มากที่สุด เพราะตอกได้ค่อนข้างรวดเร็วและ เป็นระเบียบ

ตอกฐานจมูก ข้อเสีย

ข้อเสียของการตอกฐานจมูก

               1.เลือดออก การตอกฐานจมูกสามารถกระตุ้นให้เลือดออกได้มากกว่าปกติ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเรื่องการช้ำซึ่งสามารถเกิดได้ประมาณ 7 ถึง 14 วัน

               2.บวมได้นาน เนื่องจากมีการกระแทกบริเวณกระดูกแข็งโดยตรงเพราะฉะนั้นจะกระตุ้นให้เกิดอาการบวมได้นานกว่าปกติโดยส่วนใหญ่แล้วจะบวมประมาณ 3 ถึง 6 เดือนกว่าฐานจมูกจะเข้าที่

               ซึ่งวิธีลดอาการบวมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ เสริมจมูกกินอะไรหายเร็ว   หลังทำจมูก 14 วันกินอะไรได้บ้าง

               3.ฐานจมูกอาจไม่เท่ากันทั้งสองข้าง เนื่องจากเนื้อกระดูกยุบไม่เท่ากัน การแก้ไขสามารถทำได้โดยตอกไปจนกว่าฐานกระดูกจะเท่ากัน

               4.หายใจลำบาก เกิดได้น้อยมาก มักเกิดในกรณีที่ตอกฐานจมูกเยอะเกิน รุนแรงเกิน จนกระดูกแข็งยุบลงมาปิดบริเวณช่องทางเดินหายใจ ซึ่งจากประสบการณ์ของหมอแล้วการตอกแบบค่อยเป็นค่อยไปมีข้อดีมากกว่าตอกรุนแรงหรือต๊อกเยอะไปแล้วเกิดปัญหา

ตอกฐานจมูกเสริมและไม่เสริมต่างกันอย่างไร

               การตอกฐานจมูกไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกับการเสริมจมูกก็ได้ แต่เทคนิคที่ใช้จะแตกต่างกัน กล่าวคือหากไม่เสริมจมูกพร้อมกัน เทคนิคที่ใช้จะเป็นเทคนิคแผลนอก

               แต่หากเสริมจมูกพร้อมกันโดยใช้เทคนิคโอเพ่นหรือเทคนิคเซมิโอเพ่น โดยส่วนตัว หมอจะใช้เทคนิคแผลในเนื่องจากเห็นผลค่อนข้างดีกว่าทำได้ง่ายกว่า ผลลัพธ์สวยงามกว่า

ตอกฐานจมูกราคาเท่าไหร่

               ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกโดยส่วนใหญ่แล้วการตอกจมูกจะมีราคาเฉลี่ยโดยประมาณ 10,000 บาท อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ทำในที่ที่ถูกจนเกินไปเนื่องจากมีโอกาสเจอหมอปลอมหรือหมอเถื่อน

               ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตได้เช่น กระดูกปิดกั้นทางเดินหายใจ หรือเลวร้ายสุดก็คือ แค่ตอกฐานจมูกพอเป็นพิธีโดยไม่เกิด การเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น

               โดยหมอได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบมอปลอมไว้ที่นี่แล้ว  เสริมจมูกที่ไหนดี

สรุป

               การตอกฐานจมูกคือการแก้ไขภาวะฐานจมูกกว้าง ซึ่งเทคนิคที่ใช้มี สอง แบบคือแบบแผลนอกและแบบแผลไหนโดยการเลือกใช้จะขึ้นกับความต้องการของแพทย์เป็นหลัก

               ข้อเสียของการตอกฐานจมูกมีได้ตั้งแต่เลือดออก บวมได้นาน ฐานจมูกไม่เท่ากัน ทางเดินหายใจติดขัด อย่างไรก็ตามการตอกฐานจมูกสามารถทำได้พร้อมกับเสริมจมูกและ ไม่เสริมจมูก

               และควรทำกับแพทย์เท่านั้นเนื่องจากในปัจจุบันหมอเถื่อนหรือหมอปลอมเยอะมาก