แผลในจมูกเป็นหนอง เกิดจากอะไร รักษายังไง รีบแก้ด่วนก่อนจมูกจะพัง 

แผลในจมูก เป็นหนอง

แผลในจมูกเป็นหนอง

หลายคนทำจมูกมา แล้วมีแผลในจมูกเป็นหนอง เกิดการอักเสบ เป็นหนองในจมูก รักษาได้โดยการกินยาฆ่าเชื้อหรือฉีดยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด ในบางครั้งอาจจำเป็นถอดซิลิโคนจมูก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผลในจมูกเป็นหนองอาการเป็นอย่างไร

แผลในจมูกเป็นหนองมีอาการได้หลายอย่าง ขึ้นกับลักษณะปัญหาของคนไข้แต่ละราย ซึ่งสามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. ปลายจมูกแดง เกิดจากการอักเสบโดยบริเวณแผลจะสังเกตุว่ามีอาการบวมและแดงเกิดขึ้นส่วนใหญ่มักมีอาการเจ็บหรือปวดร่วมด้วยเมื่อกดหรือสัมผัส ขอบแผลมักจะบวมนูนมากกว่าบริเวณข้างเคียง

ลักษณะการบวมอาจบวมเฉพาะที่หรืออาจทำให้บวมทั้งบริเวณสันจมูกเลยก็ได้ขึ้นกับว่าการอักเสบนั้น ขยายวงกว้างไปถึงสันจมูกเลยหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากบวมมากการแก้ไขจากค่อนข้างยากกว่าแบบที่มีหนองเฉพาะที่

แผลเย็บจมูกเป็นหนอง

2.มีตุ่มหนองบริเวณแผล โดยจะสังเกตเห็นจุดสีขาวหรือตุ่มหนองสีเหลืองขึ้นบริเวณแผลหรือขอบของแผล ส่วนใหญ่มักมีอาการเจ็บร่วมด้วยเมื่อกดหรือสัมผัส หากมีตุ่มหนองดังกล่าวบ่งบอกได้ว่าสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อ

ซึ่งหากการติดเชื้อเกิดเฉพาะบริเวณปากแผลอาจไม่ต้องกังวลอะไร แต่หากการอักเสบมีการขยายวงกว้างไปถึงบริเวณซิลิโคนจมูก ความรุนแรงอาจมากจนถึง ต้องถอดซิลิโคนจมูก ไม่แนะนำให้เอาเข็มไปเจาะบริเวณหนอง เนื่องจากเข็มที่ไม่สะอาด อาจเพิ่มเชื้อทำให้อาการแย่ลง

แผลในจมูกเป็นหนองเกิดจากอะไร

สาเหตุของแผลในจมูกเป็นหนองเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดหลังจากทำการผ่าตัดเสริมจมูก หรือตัดปีกจมูก แบ่งได้เป็น 3 สาเหตุใหญ่ดังนี้

1.เกิดจากเทคนิคการผ่าตัดที่ไม่สะอาด โดยปกติแล้วแพทย์จะใช้ sterile technich หรือเทคนิคปราศจากเชื้อในการผ่าตัด อย่างไรก็ตามหากการควบคุมความสะอาดไม่ดีอาจทำให้มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในซิลิโคนจมูก หรือในอุปกรณ์เครื่องมือ

ซึ่งส่งให้ผลให้เกิดการติดเชื้อที่จมูกได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องอบ sterile ฆ่าเชื้อ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้จะปลอดเชื้อ

2.วัสดุซิลิโคนที่ใช้ ซิลิโคนจมูก ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มาตรฐานควรเป็นอิมแพลนเกรด หรือ Implant grade ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของซิลิโคนจมูกที่สามารถฝังในร่างกายมนุษย์ได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีคลินิกเถื่อนหรือหมอเถื่อนที่ต้องการจะประหยัดต้นทุนโดยการใช้ซิลิโคนปลอม หรือซิลิโคนเถื่อน ซึ่งไม่มีรายงานความปลอดภัย นำมาใช้แทนซิลิโคนเกรดพรีเมี่ยม ผลที่ได้คือมีโอกาสติดเชื้อ และอาจเกิดผลเสียในระยะยาว เช่น โรคมะเร็ง

3.เกิดจากการดูแลแผล หลังทำการผ่าตัดคนไข้จะต้องดูแลแผลช่วง 7 วันแรก ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการติดเชื้อ เนื่องจากหลังผ่าตัด ปากแผลยังคงเปิดอยู่ มีโอกาสให้เชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกสามารถเข้าผ่านทางปากแผลได้

อย่างไรก็ตาม การทำแผลที่ดี กินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ การหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ ป้องกันไม่ให้แผลโดนสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกหรือน้ำลาย จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้อย่างดี จากประสบการณ์ของหมอแล้วเคยมีคนไข้ที่ดูแลแผลไม่ดีเมื่อกลับมาตัดไหมปรากฏว่า

ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เมื่อถามคนไข้ดูคนไข้ตอบว่าไม่ได้ทำแผลเลยตลอด 7 วันที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก เครื่องมือที่ใช้มีความสะอาด ซิลิโคนจมูกที่เป็นของแท้ และการให้ยาฆ่าเชื้อครอบคลุมทั้งยาฉีดทางเส้นเลือด ยากิน และยาทาจึงทำให้ลดโอกาสการติดเชื้อได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

แผลในจมูกเป็นหนองรักษายังไง

การรักษาแผลในจมูกเป็นหนองขึ้นกับสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการติดเชื้อ ดังที่กล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ให้ยาฆ่าเชื้อ โดยแบ่งเป็นให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินหรือให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด ส่วนใหญ่มักใช้กับแผลเย็บจมูกเป็นหนอง ที่การติดเชื้อไม่ได้มาก เช่น มีตุ่มหล่อหรือแดงอักเสบเฉพาะบริเวณปากแผล หรือในบางรายอาจมีอาการบวมไปจนถึงสันจมูกแต่ไม่มาก

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยาปฏิชีวนะที่ให้จะเป็นแบบที่ครอบคลุมเชื้อ อย่างกว้าง เพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ใช่จะฆ่าเชื้อได้หมด อย่างไรก็ตามตัวซิลิโคนจมูกเองก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของยาฆ่าเชื้อ ส่วนใหญ่จะให้ยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา 3 ถึง 10 วัน แล้วแต่ลักษณะอาการ

เป็นหนองในจมูก รักษา

2.ถอดซิลิโคนจมูก ในกรณีที่ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดหรือให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินแล้วไม่สามารถทำให้การติดเชื้อหายลงได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอดซิลิโคนจมูก เนื่องจากตัวซิลิโคนจมูกเองเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของยาปฏิชีวนะ

เพื่อป้องกันการลุกลามของการติดเชื้อ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอดเอาซิลิโคนออกก่อน และให้ยาปฏิชีวนะไปจนกว่าการติดเชื้อจะหายดี โดยจำเป็นจะต้องพักจมูกเป็นเวลา 3 ถึง 6 เดือน เพื่อให้เนื้อจมูกมีการฟื้นฟูใหม่

โดยในบางรายอาจจำเป็นต้องรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อหลังหูเพื่อป้องกันภาวะจมูกบุ๋ม หรือเป็นรู ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากถอดซิลิโคนจมูก

วิธีป้องกันแผลในจมูกเป็นหนอง

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือดูแลแผลให้ดีตั้งแต่เริ่ม โดยมีหลักพิจารณาดังนี้

1.การเลือกคลินิก ตัวคลินิกเองก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่สะอาดปราศจากเชื้อ ถูกต้องตามหลักสากลซึ่งในประเด็นนี้เองการเลือกคลินิกจึงมีความสำคัญ โดยในปัจจุบันมีคลินิกเถื่อนและหมอเถื่อนเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นหากเราเลือกคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดตั้งแต่ต้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานย่อมมีผลทำให้การติดเชื้อหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าปกติ

2.แพทย์ที่ทำ ควรเลือกพิจารณาเสริมจมูกกับแพทย์จริงหรือแพทย์ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยตรง หลีกเลี่ยงการใช้หมอปลอมหรือหมอเถื่อน ซึ่งในปัจจุบันมีมากในคลินิกที่ทำราคาถูก เนื่องจากไม่ต้องมีต้นทุนอะไร

ซึ่งจากประสบการณ์ของหมอแล้ว ทุกสิ่งล้วนมีต้นทุนทั้งสิ้น ไม่มีใครหรือคลินิกไปที่จะทำราคาถูกเพียงเพราะทำการกุศล หรือคืนกำไรสู่สังคม หากคิดง่ายๆลองคิดถึงตัวเราเองว่าเรายินยอมทำงาน ฟรีให้นายจ้าง โดยที่ไม่รับผลตอบแทนได้หรือไม่?

ซึ่งแน่นอนแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเลือกที่ที่แพงๆ อยากให้พิจารณาที่ตัวหมอมากที่สุด

3.ดูแลแผลอย่างดี การดูแลแผลหลังจากผ่าตัดเองก็มีความสำคัญ แม้เครื่องมือและแพทย์ที่ทำจะสะอาดมากเพียงใด แต่หากดูแลแผลได้ไม่ดีแล้วก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อได้เช่นกัน โดยสิ่งที่หมออยากจะแนะนำ คือ ให้ทำความสะอาดแผลเช้าเย็น กินยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

ป้องกันไม่ให้แผลโดนน้ำ หลีกเลี่ยงการกินอาหารแสลง ป้องกันระวังไม่ให้คราบน้ำมูกหรือสารคัดหลั่งมาโดนบริเวณปากแผล และทำความสะอาดจนไม่ให้มีเลือดหรือคราบเลือดเข้ามาติดบริเวณปากแผล

เทคนิคใหม่ในการรักษาแผลเป็นหนองในจมูก

ที่เนสคลินิกเราเข้าใจปัญหา จมูกเป็นหนอง อักเสบติดเชื้อเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงมีเทคนิค Clean with sterile เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด ให้ยาปฏิชีวนะแบบกิน และให้ยาฆ่าเชื้อแบบทา

เพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้ของเราจะมีโอกาสการติดเชื้อที่น้อยที่สุด โดยยาปฏิชีวนะที่ให้จะกินชีวิตที่ครอบคลุมเชื้อแบบกว้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะฆ่าเชื้อได้เป็นจำนวนมากที่สุด และอุปกรณ์ทำแผลของคลินิก จะผ่านการอบฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี รวมถึงน้ำเกลือที่ใช้จะเป็นน้ำเกลือปราศจากเชื้อ

สรุป

แผลเป็นหนองที่จมูก แม้เกิดได้ไม่บ่อย แต่หากเกิดแล้วก็เป็นอุปสรรคได้อย่างมากหลังจากเสริมจมูก ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งเกิดได้จาก 3 ปัจจัยได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ แพทย์ผู้ทำ และการดูแลแผลหลังการผ่าตัดของคนไข้

การรักษาขึ้นกับว่าความรุนแรงมากหรือน้อยเพียงใดหากรุนแรงไม่มาก ลำพังเพียงให้ยาฆ่าเชื้อก็เพียงพอแล้ว แต่หากรุนแรงมาก จำเป็นต้องถอดซิลิโคนจมูกและพักจมูกไว้เป็นเวลา 3 ถึง 6 เดือน เพื่อรักษาอาการติดเชื้อและให้เนื้อจมูกฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่