ซิลิโคนจมูก ทรงต่างๆ แบบไหนดี

ซิลิโคนจมูก

ซิลิโคนจมูก

               ในการเสริมจมูกจะมีการใช้ซิลิโคนจมูกซึ่งแบ่งได้หลายประเภทและมีหลายยี่ห้อ ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ซิลิโคนจมูกมีกี่แบบ

               ซิลิโคนจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

               1.ซิลิโคนเกรดธรรมดาหรือเกรดที่ใช้ในวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป ตัวเนื้อวัสดุเป็นเพียงแค่ซิลิโคนธรรมดา ไม่ได้มีหลักฐานว่าสามารถฝังหรือใช้กับร่างกายมนุษย์ได้โดยทั่วไป

               ดังนั้นซิลิโคนแบบนี้จึงเน้นใช้ในภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ภายในร่างกายได้ ยกตัวอย่างเช่น ซิลิโคนที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ กล่อง

               2.ซิลิโคนเกรดเมดิคอล(Medical grade) ที่ใช้ในวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างไรก็ตามซิลิโคนชนิดนี้ ยังไม่สามารถนำมาฝังในร่างกายได้โดยจะเป็นส่วนประกอบในหลอดฉีดยา สายน้ำเกลือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เรียกอีกอย่างว่าเมดิคอลเกรด

               3.ซิลิโคน Implant grade เป็นซิลิโคนที่มีหลักฐานว่าสามารถนำมาฝากในร่างกายมนุษย์ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ ซึ่งซิลิโคนจมูกควรจะต้องเป็นอิ่มแผ่นเกรดร้อยเปอร์เซ็นต์

ซิลิโคนจมูกอยู่ได้กี่ปี

               4.ซิลิโคนปลอม หรือเรียกว่าซิลิโคนเถื่อน เป็นซิลิโคนเกรดต่ำที่สุดที่ไม่สามารถนำมาฝังในร่างกายมนุษย์ได้ แต่กลับถูกนำมาหลอกขายว่าสามารถใช้ในร่างกายมนุษย์ ซิลิโคนเถื่อนเหล่านี้ยังไม่มีรายงานความปลอดภัย

               ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ ในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากซิลิโคนเถื่อนเหล่านี้มีราคาถูก จึงมักใช้ในคลินิกที่ทำจมูกราคาถูก หรือหมอเถื่อนนั่นเอง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจเช็คหมอปลอมหรือหมอเถื่อนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ เสริมจมูกที่ไหนดี

ซิลิโคนจมูกอเมริกาและเกาหลีแตกต่างกันอย่างไร

               เมื่อแยกประเภทของ ซิลิโคนจากประเทศผู้ผลิตจะแบ่งได้หลักๆ 2 ประเทศคืออเมริกาและเกาหลี อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน หากซิลิโคนที่ใช้เป็นเกรด Implant แล้ว

               ถือว่าผ่านเกณฑ์ในการใช้ หรือ ฝังในร่างกายมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงไม่มีความแตกต่างกันระหว่างซิลิโคนอเมริกาและซิลิโคนเกาหลี

ซิลิโคนทรงต่างๆมีอะไรบ้าง

               เมื่อแยกตามรูปทรงของซิลิโคนจะแบ่งได้ออกเป็นหลายทรง ยกตัวอย่างเช่น ทรงตั๊กแตน ทรงบาร์บี้ ทรงหยดน้ำ ทรงสโลปปลายพุ่ง ทรงมายา

               อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนรูปทรงไหนสุดท้ายแล้วแพทย์จะเป็นผู้ที่ขึ้นรูปให้เหมาะสมกับโครงสร้างจมูกของคนไข้แต่ละราย ยกตัวอย่างเช่น

ซิลิโคนจมูก ทรงต่างๆ

               หากใช้ ซิลิโคนจมูกทรงหยดน้ำ แต่จมูกของคนไข้ไม่สามารถรองรับหยดน้ำได้สุดท้ายแล้วแพทย์ก็จะทำการตัดซิลิโคนจมูกส่วนหยดน้ำออกอยู่ดี

ซิลิโคนยี่ห้อไหนดี

               ปัจจุบันในประเทศไทยจะมีซิลิโคนจมูกที่ผ่านเกณฑ์ Implant ดังนี้ 1.แมนทีส mantis หรือทรงตั๊กแตน 2.Softxil 3.Keosan 3.Neomedical ซึ่งการจะใช้ยี่ห้อไหนต้องกลับมาสู่หลักการที่ว่า

               เกณฑ์ขั้นต่ำต้องการเพียงซิลิโคนที่เป็น Implant grade ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนยี่ห้อไหนหรือรูปทรงแบบไหนหากผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานอิมแพลนแล้วสามารถใช้ในร่างกายของเราได้ทั้งหมด

ดั้งแหมบ คือ

               จากประสบการณ์ของหมอรูปทรงของซิลิโคนหรือยี่ห้อของซิลิโคนมีประโยชน์เพียงเพื่อประหยัดเวลาในการขึ้นรูปซิลิโคนจมูก หรือเป็นเพียงความถนัดในการฝึกใช้มาตั้งแต่ตอนเรียน ไม่ได้มีซิลิโคนยี่ห้อไหนที่ได้เปรียบมากกว่ายี่ห้ออื่น

ซิลิโคนจมูกอยู่ได้กี่ปี

               ไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนยี่ห้อไหนหากเป็น Implant grade แล้วสามารถฟังหรืออยู่ในร่างของมนุษย์ได้ตลอดชีวิต

               อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของหมอ เคสที่จำเป็นจะต้องแก้หรือถอดซิลิโคนส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่เหลาซิลิโคนพุ่งหรือโด่งเกินความสามารถของเนื้อจมูกจะรับได้

               ดังนั้นหากจะให้หมอแนะนำจากประสบการณ์แล้ว ทรงจมูกพี่ควรทำมากที่สุดคือ ทรงจมูกธรรมชาติ และ ทรงเกาหลี เพราะทรงเหล่านี้ เกิดแรงดันที่น้อยมากต่อปลายจมูก

ทำจมูกใส่ซิลิโคนยังไง

               กระบวนการเสริมจมูกทำโดยการที่แพทย์จะเปิดแผล บริเวณจมูกทั้งสองข้าง จากนั้นจะทำช่องเพื่อใส่ซิลิโคน

               หลังจากนั้นแพทย์จะทำการขึ้นรูปซิลิโคนแล้วนำซิลิโคนดังกล่าวใส่เข้าไปในช่องที่ทำไว้หลังจากนั้นจะเย็บปิด ก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ โดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ เสริมจมูก

ซิลิโคนจมูกแบบไหนดีที่สุด

               จากประสบการณ์ของหมอซิลิโคนจมูกที่ดีที่สุดก็คือซิลิโคนจมูกที่ดีใส่แล้วไม่ทะลุ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่กระตุ้นให้ปลายจมูกบาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหามักจะเกิดจากความต้องการจมูกที่โด่งหรือพุ่งมากเกินความสามารถของเนื้อจะรับได้

               ซึ่งถ้าหากใส่ซิลิโคนที่มีความโด่งพอเหมาะและ implant grade โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจะน้อยมาก และอย่าใช้ซิลิโคนปลอม หรือซิลิโคนเถื่อน

ภาวะแทรกซ้อนจากซิลิโคนจมูก

ซิลิโคนจมูกลอย

               เกิดจากการที่ซิลิโคนจมูกไม่แนบกับผิวของกระดูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ มักเกิดได้บ่อยบริเวณระหว่างตา การแก้ไขแค่เพียงขึ้นรูปซิลิโคนจมูกให้แนบกับกระดูกก็แก้ไขได้แล้ว

               อย่างไรก็ตามโครงสร้างจมูกบริเวณระหว่างตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยเฉพาะกระดูกแข็ง ดังนั้นจึงมีความยากง่ายแตกต่างกันไป รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ ซิลิโคนลอย

ซิลิโคนจมูกทะลุ

               มักเกิดจากการที่แพทย์เหลาซิลิโคน พุ่งหรือโด่งเกินความสามารถที่เนื้อจมูกจะรับได้ อาการที่นำมาก่อนมักจะมี ปลายจมูกบาง  ปลายจมูกแดง

               ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้จะเกิดปลายจมูกทะลุ ทำให้เกิดแผลเป็นที่หดรั้ง ส่งผลให้ปลายจมูกบุ๋ม และแก้ไขได้ยากในอนาคต รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ จมูกทะลุ

สรุป

               ซิลิโคนจมูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท หลายรูปทรง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการที่ซิลิโคนเหล่านั้นจะต้องเป็น Implant grade เท่านั้น

               จากประสบการณ์ของหมอซิลิโคนจมูกที่ดีที่สุดก็คือซิลิโคนที่ใส่แล้วไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นทรงจมูกธรรมชาติหรือทรงจมูกเกาหลี

               อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเลือกทำกับแพทย์ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น ไม่แนะนำให้ทำกับหมอเถื่อนหรือหมอปลอมซึ่งมักจะทำในราคาที่ถูก ซึ่งมักจะพ่วงมาด้วยซิลิโคนเถื่อนหรือซิลิโคนปลอม